Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Регулација на коритото на Градечка река

Денес завршуваат градежните активности на Градечка река, во иднина планираме продолжување на регулација на коритото на истата.
Овие денови градежните активности ќе се префрлат на улиците Кирил и Методиј и Никола Карев кои ќе се асфалтираат, воедно и ќе се санираат ударните дупки во градот и населените места.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk