Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Увид на работата на Филтер станицата во Општина Виница

Денес заедно со В.Д. директор на ЈП „Солидарност“ – Ѓорче Николов извршив увид на работата на Филтер станицата во Општина Виница, односно на фабриката за преработка на вода, како и на градежните активности за проширување на нејзиниот капацитет.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk