Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

В.Д. Директор на ЈП Солидарност

Денес за В.Д. Директор на ЈП Солидарност го назначив Ѓорче Николов, дипломиран правник со 11 години работен стаж во ЈП и досегашен Раководител на Одделението за нормативно-правни работи.

Како дел од мојот тим и сега како прв човек на ЈП Солидарност заеднички се обврзуваме дека ЈП ќе биде многу поефикасно во своите надлежности од досега и за услугите кои ги плаќаат граѓаните ќе им биде возвратено на највисоко ниво.
Од мене лично и од општина Виница ќе ја има максималната поддршка, најпрво за финансиска стабилизација на ЈП Солидарност, а понатаму и за се останато поврзано со работата на ЈП. Меѓусебната соработка со општина Виница ќе ја подигнеме на многу повисоко ниво.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk