Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Зимско одржување на патишта

Денес беше одржан состанок со координативното тело за зимско одржување на патишта на кој беа презентирани и разгледани оперативната програма за одржување на патишта на Македонија пат и програмата за зимско одржување на ЈП Солидарност.
На состанокот присуствуваа преставници од Локалната самоуправа, МВР, ЈП Солидарност и државниот инспектор за патишта..

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk