Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Снежно невреме

Паднати дрвја, одрони, затворен пат, оштетени и уништени автомобили е она што денес на лице место го видов на две локации во градот и една во с.Градец.

Службите на општина Виница и ЈП Солидарност веднаш пристапија кон санирање на последиците од студеното време деновиве проследено со дожд и снег од денеска.
Дополнително општина Виница ќе помогне финансиски во рамки на можностите на оние граѓани кои претрпеа посериозни штети.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk