Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Ромактед фаза II

Вчера, во рамките на имплементацијата на програмата РОМАКТЕД Фаза II, заедничка иницијатива на Европската комисија и Советот на Европа, потпишав Меморандум за соработка помеѓу Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, Министерството за труд и социјална политика и Општина Виница.

Програмата РОМАКТЕД Фаза II официјално започна на 1 јануари 2021 година и ќе се спроведува во период од четири години.
Целта на програмата е подобрување на демократско владеење и зајакнување на локалните ромски заедници.
Општина Виница ќе промовира подобрување на локалната демократија, отчетност, инклузивност и одговорност кон ромските граѓани и со тоа подобрена испорака на услуги.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk