Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Посета на „Простор“ ДОО Куманово

Градоначалникот Миле Петков за посетата во Куманово изјави: „Работиме на исполнување на предизборните ветувања, денес го посетив Простор ДОО Куманово, фирмата која работи на најголем дел од урбанистичките планови. Силно ќе работиме да ги донесеме сите урбанистички планови за градот и за населените места, како основа за развој на општината“.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk