Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Техничка документација за изградба на отворен канал за регулирање на Кајанечки дол во с.Истибања е проектот со кој аплициравме на Јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата на Бирото за регионален развој.

Истиот ги помина сите фази на селекција на Комисијата за оцена на проекти и е одобрен на седница на Владата на Република Македонија како дел од Програмата зa рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година.
Вкупната вредност на овој проект е 900.000 денари, кофинансирање на Бирото за регионален развој и Општина Виница.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk