Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Во посета на Градски пазар во Виница

Градоначалникот на Општина Виница Миле Петков заедо со пратеничката од Општина Виница Даниела Христова вчера го посетиjа Градскиот пазар во Виница. Имаа можност да се сретнат со граѓаните и да ги слушнат актуелните проблеми со кои се соочуваат секојдневно.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk