Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Зајакнување на општинските совети

Ќе се подобруваат капацитетите на нови 10 општини преку програмата „Зајакнување на општинските совети“, меѓу кои е и Општина Виница.

Во наредните 15 месеци партнерски ќе работиме на подобрување на капацитетите за транспарентно, одговорно и квалитетно испорачување на локалните услуги за граѓаните.
Советницте од општина Виница ќе имаат можност да учествуваат во Програмата за развој на капацитетите на општинските советници, додека општината ќе има можност да искористи грант за проекти кои ќе бидат избрани низ директна консултација со граѓаните преку Форуми во заедницата. Втората фаза од проектот „Зајакнување на општинските совети“ е финансирана од Швајцарската влада Embassy of Switzerland in Macedonia и Министерство за локална самоуправа, а ја спроведува и ко-финансира UNDP MK во соработка со национални и локални партнери.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk