Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Во Александар Прак се одржа натпревар на „Вешта жена“, на општинско ниво

Три натпреварувачки се такмичеа со подготвени маси. Најмногу гласови од публиката и од стручното жири освои масата на Марија Симеонова, насловена „Пролет“. Освоеното прво место на Марија и овозможи да се такмичи на државно ниво.

По повод 30 години од постоењето на здружението „Вешта жена “се доделуваа и благодарници на три MPV жени од Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk