Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Средба на пензионери на државно ниво по повод „Томина Недела“ во Виница

Во недела се одржа средба на пензионери на Р.Македонија по повод продолжување на традицијата „Томина Недела“. Настанот е како дел од програмата на Сојузот на Здруженијата на пензионери на Р. Македонија и програмата на Здружението на пензионери на општина Виница.

На средбата присуствуваа пензионери од сите градови од Р.Македонија, како и претседателката на Сојузот на Здруженија на пензионери на Р.Македонија г-ѓа Станка Трајкова.
Настанот традиционално беше проследен и со избор на најдобро украсено Велигденско јајце, за кој се такмичеа групи на пензионери од многу општини.
3-то место ЗП Радовиш,
2-ро место ЗП Штип,
1-во место ЗП Неготино.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk