Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Изложба на Златниот антички наод од с.Тремник, Неготино

Во холот на Домот на култура „Тошо Арсов”-Виница, денес се одржа изложба на слики и презентација на Златниот антички наод од с.Тремник, Неготино, под авторство на Драгица Чекоровска.

Златните монети и накит се пронајдени при археолошко истражување од страна на стручна екипа од Музеј на град Неготино, на археолошкиот локалитет „Орманков гроб” во близина на Неготино во 2008г.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk