Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Поврзување на Виница со Пречистителната станица за отпадни води во Кочани

Градоначалникот на Општина Виница Миле Петков на 16 мај, во Министерството за животна средина и просторно планирање, со градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, директорите на двете комунални претпријатија „Солидарност“ од Виница и „Водовод“ од Кочани и министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, го потпишаа договорот за проектот „Поврзување на Виница со Пречистителната станица за отпадни води во Кочани“.

Проектот вклучува делумна рехабилитација и проширување на канализацискиот систем и системот за атмосферска вода во Општина Виница, со што ќе се реши и поврзувањето на Виница со Пречистителната станица за отпадни води во Мојанци и на кочанските населени места Грдовци и Прибачево. Средствата за реализација на проектот се обезбедени од програмата ИПАРД 3, преку Секторот за спроведување на ИПА во Министерството за животна средина.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk