Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Запишани 113 првачиња

Во основните училишта во Општина Виница заклучно со месец мај се запишани 113 првачиња.
📕Во ОУ „Славчо Стојменски“ Виница се запишани 44 првачиња,
📕Во ПУ „Славчо Стојменски“ с.Лески 2 првачиња,
📕Во ПУ „Славчо Стојменски“ с.Градец 8 првачиња,
📕Во ОУ „Гоце Делчев„ Виница 37 првачиња,
📕Во ПУ „Гоце Делчев“ с.Јкимово 11 првачиња,
📕Во ОУ „Никола Парапунов„ с.Драгобраште 4 првачиња,
📕Во ПУ „Никола Парапунов„ с.Трснино 3 првачиња,
📕Во ОУ „ Кочо Рацин“ с.Блатец 3 првачиња,
📕Во ПУ „Кочо Рацин“ с.Лаки 1 прваче.

На сите првачиња им посакуваме МНОГУ СРЕЌА И УСПЕСИ.

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk