Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Вечниот фолклор во фокусот на младите

Во рамки на програмата на манифестацијата „Европски денови на културното наследство 2023 – Живо наследство“, кој се реализираше измитативе неколку денови, Музеј Теракота Виница вчера се претстави со активноста „Вечниот фолклор во фокусот на младите“. Голем број на ученици имаа можност низ фотографии да се запознаат со фолклорните вредности од нашиот регион.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk