Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Новогодишни желби по сценарио на проф. Гоце Данилов

Премиерата на Музичката приказна за хор солисти и наратори, по сценарио на проф. Гоце Данилов, денес се одржа во амфитеатарот на Прогресив Академија Винчини. Честитки за прекрасната изведба на сите учесници, кои изнудија безброј насмевки и огромни аплаузи од публиката.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk