Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Поплочување на улици во село Јакимово

Во завршна фаза е поплочувањето на две улици во с.Јакимово. Активностите околу уредувањето и реконструкцијата се одвиваат според предвидената динамика. За оваа активност се обезбедени околу 850 000 денари од Буџетот на Општина Виница и е предвидено да се поплочат 700м2. Вакво бекатонирање на улици е предвидено и ќе следи и во другите населени места во Општина Виница во догледен период.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk