Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Општина Виница започна со подготовки за изработка на нов Интегриран локален развоен план

Одржана е првата стратешка работилница за изработка на ИЛРП на Општина Виница Македонија за 2024- 2027 година. Во рамките на работилницата се направи анализи на состојбите од областите од ингеренција на општината,со претставници од SEG HOLDING, претставниците на општината, јавните претпријатија, јавните установи, компании и граѓански организации. ИЛРП ќе ги дефинира сите начини за одржливост на природните ресурси, обезбедување на услови за раст на бројот на туристите и задржување на луѓето во општината. Оваа активност се спроведува во рамки на програмата „Зајакнување на општинските совети“, финансирана од Швајцарската влада преку Embassy of Switzerland in Macedonia и Министерство за локална самоуправа а ја кофинансира и спроведува UNDP MK во соработка со национални и локални партнери.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk