Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Запишување на првооделенчиња

Поаѓањето на училиште и запишување на децата во прво одделение е радост и задоволство за секое дета и гордост на сите родители. Да им поскаме на сите деца, родени во 2018 година (идни првачиња) среќно да го отпочнат воспитно-образовниот процес.
Што е потребно и како да се подготват родителите за упис на нивните деца во прво одделение?
Погледнете го плакатот во објавата погоре.
- Јордан Стојанов

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk