Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Бесплатни превентивни здравствени гинеколошки прегледи

Во Општина Виница во тек се бесплатни превентивни здравствени гинеколошки прегледи на жени од ранлива категорија. Оваа активност е дел од РОМАКТЕД Програмата фаза 2 во соработка со Општина Виница и Министерството за здравство. Прегледите ги вршат докторите од Универзитетската клиника за Гинекологија и акушерство - Скопје. Активноста е дел од програмата за Малигни заболувања на Министерство за здравство во реализација на Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk