Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Во завршна фаза е поставувањето на фитнес справите на теретаната на отворено

Кошаркарскиот терен е компетно завршен, така што се поставени рефлектори и монтирана е опремата. Старото тениско игралиште е претворено во нов современ објект кој ќе служи за рекреирање и одржување на спортскиот дух на многу млади но и повозрасни луѓе. Вредноста на овој проект е 2 000 000 денари и е остварен врз основа на потпишаниот Меморандумот за соработка со Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk