Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Во Трсино заврши асфалтирањето на две улици

Во село Трсино заврши асфалтирањето на две улици, во наредните денови ќе се асфалтира уште една ново пробиена улица. Според договорот кој е склучен се предвидува во рок од 8 месеци да се изврши асфалтирање на улици и во другите села, Црн Камен, Градец, Липец, Блатец, Пекљани, Лески, реконструкција на улиците „Славчо Стојменски“, „Климент Охридски“„Стив Наумов“, „Раде Кончар“,„Даме Груев“, дел од улиците „4-та Македонска Бригада“ и „Јане Сандански“ во градот. Исто така со истиот договор е предвидено дополнително рехабилитација на други улици и темелно крпење на ударни дупки во вредност од 14 милиони денари. Вкупната вредност на договорот е 45 милиони денари со вкучен ДДВ. Сите средства се обезбедени од Буџетот на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk