Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Денес нека се весели небесата, нека се радува земјата, зашто Христос нашата вечна радост Воскресна од мртвите ! Нека ни е за многу години празникот Христијани Христос Bоскресе

Денес нека се весели небесата, нека се радува земјата, зашто Христос нашата вечна радост „Воскресна од мртвите“. Нека ни е за многу години празникот Христијани. Христос Bоскресе.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk