Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Продолжува градежната офанзива во Општина Виница

Паралелно со асфалтирањето на улици во с.Трсино и с.Пекљани започнато е со реконструкција на улици и во Виница. Во тек е реконструкција на улицата "Славчо Стојменски" со вкупна должина од 500 метри. Средствата за реконструкција и на оваа улица се обезбедени од Буџетот на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk