Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Уредување на старата кино сала

Во завршна фаза е уште еден капитален проект односно внатрешното уредување на старата кино сала, откако претходно беше изработена комплетно нова фасада на објектот и целосно беше реконструирана и кровната конструкција. Со тоа очекувам до крајот на овој месец да биде пуштена во употреба целосно реконструираната кино сала. Комплетното чинење на овој проект е во вредност од 19.777.546 денари од кои 50% се обезбедени од Општина Виница, а останатите средства се обезбедени од Центарот за развој на Источно плански регион.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk