Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Најголемата еколошка акција во државата, „Генералка Викенд 24“

Општина Виница годинава учествуваше во најголемата еколошка акција во државата, „Генералка Викенд 24“. Еколошката акција во Виница се одржа денеска и се расчистуваше на повеќе локации во градот и населените места. Во акцијата учествуваа вработени во општинската администрација, ЈП “Солидарност”, ученици од основното и средното образование. Во интерес на заштита на животната средина над 400 учесници собираа комунален отпад.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk