Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Се известуваат сите правни и физички лица дека Општина Виница организира јавна расправа со цел запознавање на граѓаните со намерата на општината да аплицира за заем од Светска Банка за реализација на три проекти во општината:

- Набавка на две возила за собирање на комунален отпад
- Изградба на улица во Индустриска Зона (блок 12, м.в. Говедарски пат)
- Изградба на атмосферска канализациј на улиците “Браќа Миладинови“ и “Илинденска“
Сите заинтерисирани граѓани можат да земат учество во расправата со давање предлози, сугестии , забелешки по проектите кои ќе бидат презентирани од стручни лица.
Јавната расправа ќе се одржи на ден 22.10.2012 година со почеток во 11,00 часот во Салата за седници на четврти кат во зградата на Локалната Самоуправа во Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk