Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Младинска акција Булевар - Виница

Во склоп на Младинската Акција „Од локална стратегија до локална младинска акција“ која успешно се реализираше на 18 Ноември 2021 година од страна на учениците од основните училишта и средното стручно училиште во Општина Виница која ја посети и Директорот на УСАИД, Ерик Јановски, се изработи и инфо еко флаер од страна на млади волонтери Петар Стоименовски и Борис Гошевски ученици во СОУ„Ванчо Прке“ – Виница, под менторство на професорот по информатика Никола Гаврилов и општинските службеници Валентина Манчевска и Вики Симова.

Инфо еко флаерот кратко го опишува и претставува процесот на планирање на Младинската Акција (поставување на нови клупи за седење на булеварот) и (репарирање и фарбање на старите клупи кои ќе се постават во селата каде што има поддрачни училишта и основни рурални училишта) со цел подобрување на јавните простори во населените места.
Фалерот има за цел подигнување на јавната свест кај граѓаните за зачувување на животната средина и оддржување на јавната хигиена и екологија околу местата каде ќе биде поставена урбаната опрема.

Исто така со флаерот се поттикнуваат граѓаните заедно со младите да иницираа граѓански иницијативи и мали проекти со сопствено учество и волонтеризам со помош на Општина Виница и ЈКП Солидарност и ЈП Кале за заедничка реализација на акции кои ќе придонесат за создавање на поквалитетна, поздрава и почиста животна средина.

Да придонесеме сите заедно да ги сочуваме убавините кои во избилство ни ги подарила природата, да се грижиме за нивно опстојување како предуслов за подобро здравје и благосостојба.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk