Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ, Ве покануваме на виртуелна јавна расправа/ видео консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локалната улица Надградба на локален пат Блатец - Детлово, Општина Виница, Општина Виница, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија која ќе се одржи на 22.02.2022 (вторник) со почеток во 11.00 часот.Дневен ред за јавна расправа за ЕСМП
симни,

ЕСМП Виница
симни ,

Формулар за поднесување на коментари
симни,

Формулар за поднесување на коментари
симни,

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk