Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за реконструкција на фекален колектор од источна зона до Пролетерска. симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk