Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Согласно интерен оглас бр. 1/2022, се донесени следните одлуки.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk