Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување и Општина Виница, Договорот за соработка Програмата за развој на ОН и Општина Виница, во рамките на Оперативниот план за активни програмаи и мерките за вработување и услуги на пазарот на труд за 2022 година усвоен од Владата, Програмата општинско - корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на ден 03.06.2022 година се објавува јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата општо-корисна работа.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk