Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Соопштение за Јавна презентација и Јавна анкета на Нацрт- Детален урбанистички план Блок 15 дел 3, Општина Виница

Соопштение за Јавна презентација и Јавна анкета на Нацрт- Детален урбанистички план Блок 15 дел 3, Општина Виница.
Преземи соопштение,
Преземи Детален урбанистички план Блок 15 дел 3, графички приказ,
Преземи анкетен лист за јавна анкета и презентација на Детален урбанистички план Блок 15 дел 3.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk