Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за затворање, санација и понатамошна грижа за нестандардна депонија за комунален отпад

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за затворање, санација и понатамошна грижа за нестандардна депонија за комунален отпад.
Преземи проектна програма,
Преземи Решение за одобрување на проектна програма,

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk