Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

ЈАВЕН ПОВИК ЗАУЧЕСТВО ВО АКЦИЈА ЗА ПОДДРШКА – ДООФОРМУВАЊЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИ ЛИЦА РОМИ

Општина Виница објавува јавен повик за учество во акција за дооформување на средно образование на возрасни Роми од Општина Виница. Оваа активност се имплементира како дел од акцијата „Пост Ковид 19 мерка за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни“, финансирана во рамките на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, Ромактед програма фаза 2 за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“.

Превземи:
јавен повик;
изјава за припадност и
пријава за заинтересираните лица.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk