Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

„КИТКА“ прогласена за ЛАУРЕАТ во Сараево

Фолклористите од „КИТКА“ - Истибања, вчера се вратија од уште една култутра мисија. Овој пат од М.Ф.Ф. „Новоградски дани - 2023“ – Сараево, БиХ. На фестивалот настапија над 400 фолклористи од повеќе земји. Стручното меѓународно жири „КИТКА“ ја прогласи за ЛАУРЕАТ.

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk