Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Честит и вековит 8 Септември – Денот на независноста на Република Македонија

 

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk