Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Прв училишен ден и свечен прием на првачиња во ООУ „Славчо Стојменски“ и во ООУ „Гоце Делчев“

Градоначалникот на Општина Виница Миле Петков, денес беше присутен на првиот училишен ден и свечениот прием на првачињата во ООУ „Славчо Стојменски“ и во ООУ „Гоце Делчев“, во Виница. За прв пат оваа година Општина Виница доделува еднократна парична помош од 3000 денари за сите семејства кои имат запишано прваче. Се надеваме дека оваа пракса во иднина ќе продолжи и овие средства ќе се зголемуваат, како што кажа градоначалникот.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk