Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Вечниот фолклор во фокусот на младите

Во рамки на програмата на манифестацијата „Европски денови на културното наследство 2023 – Живо наследство“, кој се реализираше измитативе неколку денови, Музеј Теракота Виница вчера се претстави со активноста „Вечниот фолклор во фокусот на младите“. Голем број на ученици имаа можност низ фотографии да се запознаат со фолклорните вредности од нашиот регион.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk