Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за избор на кандидат по пат на јавен оглас 04-875

Одлука за избор на кандидат по пат на јавен оглас за извршител на работно место Пожарникар спасител - водач на група и Пожарникар спасител - техничар.
Преземи одлука.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk