Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за доставување предлог проекти за културата и спортот

Јавен повик за доставување предлог проекти за активности од областа на културата и спортот во Општина Виница за 2024 година.

Превземи јавен повик и апликација.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk