Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за формирање на иницијативен одбор за одржување на конститутивно локално собрание на млади

Општина Виница распишува Јавен повик за формирање на иницијативен одбор за одржување на конститутивно локално собрание на млади согласно член 17 од Законот за младинско учество и младински политики.

Превземи:
јавен повик,
одлука за распишување на јавен повик.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk