Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

8ми Април, Меѓународниот ден на Ромите,

На сите припадници на ромскате етничка зааедница Им го честитаме 8-ми април- Меѓународниот ден на Ромите.
На 8ми Април се одбележува Меѓународниот ден на Ромите, кој придонесува за подигнување на свесноста и потсетува на долгогодишната борба за подобар и подостоинствен живот на оваа група луѓе. Ромите во Македонија се најранлива етничка заедница, која се соочува со дискриминација во речиси сите сфери на општественото делување.
Во Општина Виница, во изминатиов период се реализирани неколку проекти и активности се со цел подобрување и унапредување на животот на граѓаните од Ромскате етничка заедница.
Реализирајќи ги проектите од комунална инфраструктура, легализација,олеснување на образовен процес,водовод и канализација и подобрување на социо економската положба, овозможуваме континуирано подобрување на животот на Ромите во Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk