Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Чистење на локалниот пат Виница – с.Лески

Здружението „Златно доба“ интензивно продолжува со своите активности!
Викендов го одбележаа со организирана еколошка активност, „Чистење на локалниот пат Виница –с.Лески“.
За месец април најавија уште неколку вакви акции со еколошки карактер.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk