Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Балскиот фустан на глуварчето

Прекрасна интерна приредба на дечињата од средна воспитна група од градинка „Гоце Делчев“. „Пролетниот ѕвон се разлеа низ нашата градинка, заедно со дечињата од средната воспитна група го прославивме доаѓањето на најубавото, шарено и разиграно годишно време ПРОЛЕТТА со прекрасна пролетна приредба “🌸🌳🍀🌺🎍☀️🌳🌼💐

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk