Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за избор на членови на Локален младински совет на Општина Виница

Број на членови на младински совет на Општина Виница изнесува 5 од кои 3 машки и 2 женски кандидати или обратно. Членовите на Локалниот младински совет на Општина Виница имат мандат од 2 години со право на уште еден избор. За повеќе информации,

превземи: 
јавен повик,  
пријава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk