Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик до евидентирани невработени лица 10-411

Јавен повик до евидентирани невработени лица во програмата Општинско корисна работа. Се повикуват сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата за Општинско корисна работа, проект Услуги за грижа на населението во социјален ризик од Општина Виница 2024-2025, за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенцијата за вработување - Центар за вработување Виница.

превземи: 
јавен повик.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk